Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: Ing. Jozef Žembery, PhD.
Funkcia: odborný asistent, tajomník katedry
Telefón: 00421/37 641 4211
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Jozef.Zembery@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 1. poschodie, 4. 3
Konzultačné hodiny: St 13:00 - 15:00
 Profesijný životopis:
 1974 - 1979 Vysoká škola poľnohospodárska Nitra
 1996 vedecká hodnosť PhD.
 2010 tajomník Katedry rastlinnej výroby
Členstvo v organizácii:
   Slovenská spoločnosť pre potravinárske, lesnícke a veterinárne vedy pri SAV, pobočka Nitra      - člen
Vyučované predmety:
   Rastlinná výroba I (Bc)
   Všeobecná rastlinná výroba (Bc)
   Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie (Ing.)
Odborné zameranie:
  Tvorba a redukcia úrodotvorných prvkov kukurice siatej na zrno a jačmeňa jarného (nahého)
Výskumné projeky:
  1/0551/08 Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných    systémov hospodárenia a s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej    rovnováhy pestovateľského prostredia, 2008-2010 - vedúci projektu
   Všetky riešené projekty
Významné publikácie:
  LÍŠKA, Emil - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - FRANČÁK, Ján - HRUBÝ, Dušan -     ILLÉŠ, Ladislav - KORENKO, Maroš - NOZDROVICKÝ, Ladislav - POSPIŠIL, Richard -     ŠPÁNIK, František - ŽEMBERY, Jozef. Všeobecná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra :     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s. ISBN 978-80-552-0016-3.
  MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef.: Obilniny II – Pestovanie jarných hustosiatych     obilnín a jačmeňa ozimného. ÚVTIP Nitra, 1999, 102 s. ISBN 80-85330-65-2.
  KARABÍNOVÁ, Mária – MOLNÁROVÁ, Juliana – ŽEMBERY, Jozef.: In: Obilniny III. –     Pestovanie kukurice, ciroku, prosa a pohánky. Vyd. Kuriér plus Reklama s.r.o. 2001, 91 s.   ISBN 80–88843–23–5
  LÍŠKA, Emil – HUNKOVÁ, Elena- OTEPKA, Pavol – ŽEMBERY, Jozef.: BURINY (biológia     burín a ich regulácia). Agroservis Nitra ÚVTIP, 2003, 130s. ISBN 80-89088-24-4
  DEMJANOVÁ, E., HUNKOVÁ, E., LÍŠKA, E., ŽEMBERY, J.(2004): Termodynamické     podmienky pestovania repy cukrovej v oblasti Žitavskej pahorkatiny. In: Listy cukrovarnické     a řepařské, roč.120, č. 5/6,2004, s.150 – 153, ISSN 1210 – 3306
  ČERNÝ, I. – PAČUTA, V.- ŽEMBERY, J. – CANDRÁKOVÁ, E. (2008): Formovanie úrody     repy cukrovej vplyvom termodynamických podmienok prostredia. In: Listy cukrovarnické a     řepařské. Roč. 124, 2008, č.3, s. 74-77, ISSN 1210-3306
   Zoznam publikačnej činnosti
  
späť...