Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
piatok,13.03.2009
Dnes je:
,

Vzorkovnica katedry rastlinnej výroby demonštračná báza poľných, alternatívnych a energetických plodín

Gestor vzorkovnice: Prof. Dr., Ing. Richard Pospišil
Zodpovedný za prevádzku: Ing. Gabriela Tkáčová – technik pre výskum
Miesto: záhrada v areáli SPU v Nitre
Výmera: 15 árov
Stručný popis: Cieľom je sústrediť genofond poľných, alternatívnych a energetických plodín za účelom ich demonštrácie študentom počas vegetácie, kvitnutia, tvorby semien a plodov. K dispozícii sú ukážky porastov (políčka 3 x 1,5 m) jednotlivých plodín pre študentov denného a diaľkového štúdia s možnosťou ich hodnotenia, odberu vzoriek a ich analýz na praktických cvičeniach a v rámci bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.
Sortiment plodín:
1. obilniny (pšenice, jačmene, ovos, raž, tritikale, kukurice, proso, pohánka)
2. strukoviny (hrachy, fazuľa, sója, bôb, šošovica, cícer, hrachor)
3. okopaniny (repy, zemiaky, čakanka, kŕmna mrkva)
4. olejniny (repka, slnečnica, ľan olejný, horčica, mak)
5. priadne a špeciálne plodiny (ľan priadny, paprika koreninová, tabak)
6. energetické a alternatívne rastliny (topinambur,jakon, čierny koreň, požlt, katran, ľaničník, ricín, mohár, čumíza, lalemancia, ciroky,plodiny na energetickú fytomasu - kukurica,cirok,amaranthus,topinambur)
Autor fotografií plodín: Prof.Dr.Ing. Richard Pospíšil

Predmetná plocha má vytýčené jednotlivé parcelky,kde sa podľa agrotechnických termínov pre jednotlivé plodiny sa uskutočňuje príprava pôdy, hnojenie a výsev. Počas vegetácie je plocha mechanicky a chemicky ošetrovaná proti burinám, chorobám, škodcom a zavlažovaná.

Chodník je betónový, možnosť terénnych cvičení aj po daždi. Okrajové plochy sú zatrávnené. Prevádzka, údržba a ďalší rozvoj demonštračnej bázy poľných, alternatívnych a energetických rastlín sa vykonáva za účelom realizácie terénnych cvičení z predmetov:
   Základy rastlinnej výroby (TF)
   Všeobecné pestovanie plodín (TF)
   Integrovaná rastlinná výroba (FBP)
   Rastlinná výroba (FEM)
   Projektovanie osevných postupov (FAPZ)
   Alternatívne a energetické plodiny (FAPZ)

Demonštračnú vzorkovnica sa využíva aj ako bázu na realizáciu záverečných, diplomových a doktorandských prác študentov KRV a prax študentov.