Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Základy rastlinnej výroby
Gestor predmetu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Anglický názov predmetu: Crop Production
Skrátený názov predmetu: ZRV
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): MF
Zaradenie predmetu do semestra: 1.
Počet kreditov: 4
Kód predmetu: 621A109
Okruhy otázok pre záverečnú skúšku
Anotácia predmetu:

Zásady regulácie úrodnosti pôdy obrábaním pôdy a striedaním plodín. Podmienky pestovania a tvorba úrody hlavných poľných plodín. Spôsoby ošetrovania porastov a regulácie zaburinenosti v priebehu vegetácie. Špecifické požiadavky na použitie mechanizačných prostriedkov pri jednotlivých plodinách.