Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Všeobecné pestovanie plodín
Gestor predmetu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Vyučujúci: Ing. Jozef Žembery, PhD.
Anglický názov predmetu: General Crop Growing
Skrátený názov predmetu: VPP
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): MF
Zaradenie predmetu do semestra: 1.
Počet kreditov: 5
Kód predmetu: 621A103
Okruhy otázok pre záverečnú skúšku
Anotácia predmetu:

Zásady regulácie úrodnosti pôdy obrábaním pôdy a striedaním plodín. Rôzne spôsoby zakladania porastov a hodnotenie kvality osiva. Podmienky pestovania a tvorba úrody hlavných poľných plodín. Spôsoby ošetrovania porastov a regulácie zaburinenosti v priebehu vegetácie. Príčiny tvorby produkcie a možnosti jej ovplyvňovania základným agrotechnickými zásahmi. Špecifické požiadavky na použitie mechanizačných prostriedkov pri jednotlivých plodinách.