Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Projektovanie osevných postupov
Gestor predmetu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Anglický názov predmetu: Designing of Crop Rotation
Skrátený názov predmetu: POP
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (MRV, PPZ, VOR)
Zaradenie predmetu do semestra: 9.
Počet kreditov: 4
Kód predmetu: 621A424
Anotácia predmetu:

Spracovanie projektu optimalizovanej výrobnej sústavy konkrétneho poľnohospodárskeho podniku s využitím mapových podkladov a požiadaviek RV a ŽV. Stanovenie bioenergetického potenciálu a ekologickej stability územia. Zhodnotenie energetickej a ekonomickej efektívnosti hospodárenia celej výrobnej jednotky.