Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Obrábanie pôdy
Gestor predmetu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Anglický názov predmetu: Soil Tillage
Skrátený názov predmetu: OP
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (MRV, PPZ)
Zaradenie predmetu do semestra: 8.
Počet kreditov: 4
Kód predmetu: 621A323
Anotácia predmetu:

Obrábateľnosť pôd a regulácia pôdneho prostredia obrábaním. Zmeny fyzikálnych a biologických vlastností pôdy vplyvom obrábania pôdy. Hodnotenie kvality obrábacích zásahov a sejby. Obrábanie pôd s extrémnymi vlastnosťami. Predsejbová príprava pôdy, význam a funkcia. Pôdoochranné technológie obrábania pôdy. Racionálne obrábanie pôdy a priama sejba do neobrobenej pôdy (no-tillage). Ekonomické aspekty obrábania pôdy pre plodiny v rôznych výrobných podmienkach.