Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Inulínové plodiny
Gestor predmetu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Vyučujúci: Ing. Ladislav Illéš, PhD.
Anglický názov predmetu: Innuline Crops
Skrátený názov predmetu: IP
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (CHO, EKO, MRV, PPZ, UPR, VLU, VOR), FBP, FZKI)
Zaradenie predmetu do semestra: 8.
Počet kreditov: 4
Kód predmetu: 621A319
Anotácia predmetu:

Rozdelenie a charakteristika inulínových plodín. Hospodársky význam - potravinárske a nepotravinárske využitie. História, súčasný stav a perspektívy pestovania na území SR a vo svete.
Biochemická charakteristika
inulínu - využitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Zaradenie v botanickej systematike. Morfologická a anatomická stavba. Charakteristika konzumnej alebo využiteľnej časti. Zaradenie podľa charakteru poskytovaných produktov - okopaniny, zeleniny, liečivé rastliny, krmoviny, divo rastúce rastliny.
Nároky na agroklimatické podmienky prostredia. Hlavné zásady technológie pestovania najznámejších inulínových plodín (topinambur, čakanka, artičoka, hadomor španielsky, jakon, kozobrada). Zaradenie v osevnom postupe, výživa a hnojenie, spracovanie pôdy, založenie porastu, ošetrovanie počas vegetácie, zber, pozberová úprava, uskladnenie. Hodnotenie dopestovaného produktu (STN, senzorická charakteristika), ich využitie. Terénne cvičenia, zakladanie porastov, zber
.