Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: Ing. Ladislav Illéš, PhD.
Funkcia: odborný asistent
Telefón: 00421/37 641 4214
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Ladislav.Illes@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 1. poschodie, č. 10
Konzultačné hodiny: St 13:00 - 15:00
Profesijný životopis:
  1972 - 1977 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
  1996 vedecká hodnosť PhD.
Členstvo v organizácii:
   Slovenská spoločnosť pre potravinárske, lesnícke a veterinárne vedy pri SAV, pobočka    Nitra - člen
Vyučované predmety:
   Rastlinná výroba I. (Bc)
   Všeobecná rastlinná výroba (Bc)
   Integrovaná rastlinná výroba (Bc)
   Rastlinná výroba (Bc)
Odborné zameranie:
   Tvorba a redukcia úrodotvorných prvkov jačmeňa jarného
Výskumné projeky:
  1/0551/08 Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných     systémov hospodárenia a s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania     ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia, 2008-2010 - spoluriešiteľ
   Všetky riešené projekty
Významné publikácie:
  Vladimír Pačuta, Miroslav Habán, Ladislav Illéš. Rastlinná výroba: Učebné texty pre     dištančné štúdium Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001, 111 s.     (Trendy v poľnohospodárstve; 315). ISBN 80-7137-969-7.
  Emil Líška a kolektív. Všeobecná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s. ISBN 978-80-552-0016-3.
  I. Černý, V. Pačuta, E. Candráková, L. Illéš. Rastlinná výroba Nitra: Slovenská     poľnohospodárska univerzita, 2007. 140 s. ISBN 978-80-8069-955-0.
  Emil Líška, Ladislav Illéš, Jozef Žembery. Vplyv zmien vnútornej energie (U) na     úrodotvorné prvky a úrody jačmeňa jarného. Influence of internal energy (U) changes     on the yield forming elements and yields of spring barley. In Acta fytotechnica et     zootechnica Scientific journal for phytotechnics and zootechnics. Nitra:Slovenská     poľnohospodárska univerzita, 1998. ISSN 1335-258X. Roč. 9, č.4 (2006), s. 103-109.
  Jozef Žembery, Juliana Molnárová, Andrej Kupecsek, Ladislav Illéš. Produkcia a     kvalita zrna jačmeňa nahého vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom.     Production and quality of hull-less barley grains in relation to selected biotic and     abiotic factors. In Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo. Združenie     HACCP Consulting 2007: Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko. ISSN 1338-0230. Roč.     4, mimoriadne č. (2010), s. 117-126.
 
späť...