Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Funkcia: vysokoškolský učiteľ
Telefón: 00421/37 641 4224
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Eva.Candrakova@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 2. poschodie, č.28
Konzultačné hodiny:
 Profesijný životopis:
  1971 - 1976 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
  1984 vedecká hodnosť PhD.
  1976 - 1996 agronóm na poľnohospodárskom podniku
  od 1996 SPU v Nitre - odborný asistent
  2002 - 2009 tajomník Katedry rastlinnej výroby
  2010 obhajoba habilitačnej práce, hodnosť doc.
Členstvá:
  Slovenská spoločnosť pre potravinárske, lesnícke a veterinárne vedy pri SAV, pobočka     Nitra - člen
Vyučované predmety:
   Všeobecná rastlinná výroba (Bc)
   Integrovaná rastlinná výroba (Bc)
   Alternatívne a energetické plodiny (Ing.)
Odborné zameranie:
  Obilniny – jačmeň jarný (nahý aj plevnatý)
  Strukoviny – hrach siaty, sója fazuľová
  Olejniny – ľan olejný
Výskumné projeky:
  10816/11/8 Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy,   aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie   úrodnosti pôdy, 2011-2013 - vedúci projektu
   Všetky riešené projekty
Významné publikácie:
  Emil Líška a kolektív: Všeobecná rastlinná výroba- 1.vyd. Nitra: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008, 421 s., ISBN 978-80-552-0016-3 knižná     publikácia
  Richard Pospišil, Jozef Bajla, Eva Candráková, Ivan Černý, Eva Demjanová, Eva     Hanáčková, Elena Hunková, Juraj Chlpík, Emil Líška, Ján Mareček, Martina Mitrušková,     Zora Ondrejčíková, Vladimír Pačuta, Vladimír Petřvalský, Jana Porhajašová, Ladislav Režo,   Jozef Ržonca: Využitie biokalu pri pestovaní poľných 1. vyd. Nitra: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009, 186 s., ISBN 978-80-552-0289-1 vedecká     monografia
  Eva Hanáčková, Eva Candráková, Milan Macák: Udržateľný technologický systém     pestovania hrachu siateho (Pisum sativum L.) 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska     univerzita, 2010, 162 s., ISBN 978-80-552-0345-4 vedecká monografia
   Zoznam publikačnej činnosti
 
späť...